Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu giải pháp quản lý và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vùng ven đô

TNMT.2020.553.04
2282 (triệu đồng)
Phát triển công nghiệp sinh học

1. Xác định được các hạn chế của chính sách, rào cản về kỹ thuật trong quản lý phụ phẩm nông nghiệp
2. Triển khai được mô hình xử lý rơm rạ tại chỗ bằng chế phẩm sinh học làm phân bón tại khu vực sản xuất nông nghiệp ven đô Thành phố Hà Nội
3. Xây dựng được các mô hình quản lý tổng hợp rơm rạ tại khu vực sản xuất nông nghiệp ven đô Thành phố Hà Nội
4.  Dự thảo đề án quản lý tổng hợp phụ phẩm nông nghiệp quy mô toàn quốc

Nội dung 1. Nghiên cứu thực trạng về cơ chế chính sách, rào cản về kỹ thuật trong quản lý phụ phẩm nông nghiệp

Nội dung 2. Đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường không khí do đốt rơm rạ ngoài đồng vùng ngoại ô thành phố Hà Nội

Nội dung 3: Xây dựng mô hình thí đinh xử lý rơm rạ tại chỗ bằng chế phẩm sinh học làm phân bón hữu cơ tại khu vực sản xuất nông nghiệp ven đô, thành phố Hà Nội

Nội dung 4. Đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp rơm rạ tại khu vực sản xuất nông nghiệp ven đô thành phố Hà Nội
Nội dung 5. Xây dựng dự thảo đề án quản lý tổng hợp phụ phẩm nông nghiệp quy mô toàn quốc.
 

1. Báo cáo thực trạng về cơ chế chính sách, rào cản về kỹ thuật trong quản lý phụ phẩm nông nghiệp.

2. Báo cáo mô hình xử lý rơm rạ tại chỗ bằng chế phẩm sinh học làm phân bón tại khu vực sản xuất nông nghiệp tại 06 xã thuộc các huyện Hoài Đức, Sóc Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

4. Dự thảo Đề án quản lý tổng hợp phụ phẩm nông nghiệp quy mô toàn quốc.

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt.

6. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

7. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/10/2020
24 (tháng)
Cấp Bộ
Nguyễn Văn Thiết
TS. Nguyễn Văn Thiết; TS. Lương Hữu Thành; TS. Trần Văn Thể; PGS.TS. Mai Văn Trịnh; TS. Vũ Thuý Nga; ThS. Phạm Thị Thu Thuỷ; ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh; ThS. Đàm Trọng Anh; ThS. Hứa Thị Sơn; ThS. Nguyễn Thị Thủy; ThS. Vũ Ngọc Tĩnh