Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu hệ phương pháp địa hóa trong tìm kiếm, khoanh vùng triển vọng khoáng sản và dự báo quặng ẩn, ẩn sâu của W, Au, Cu

NVTX.2020.03.06
756 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Xây dựng được hệ phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng sản và chuẩn đoán khoáng sản ẩn sâu W, Au, Cu.
Nội dung 1: Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu, sử dụng các tài liệu địa hóa trong tìm kiếm, khoanh vùng triển vọng khoáng sản nói chung và dự báo quặng ẩn sâu của W, Au, Cu. Nội dung 2: Cập nhật, nghiên cứu toàn bộ các hệ phương pháp địa hóa phục vụ công tác khoanh vùng triển vọng khoáng sản nói chung và dự báo quặng ẩn sâu của W, Au, Cu Nội dung 3: Tổng hợp kết quả thực hiện. Nội dung 4: Nội dung 5: Nội dung 6:
03/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Văn Niệm
Nguyễn Văn Niệm Bùi Hữu Việt Đoàn Thị Ngọc Huyền Phạm Thị Nhung Lý Phạm Hùng Thanh Đỗ Đức Nguyên Dương Văn Phúc Hoàng Thị Thùy Linh Bùi Trọng Tấn Dương Công Hiếu