Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phát triển phần mềm dự báo sóng biển ven bờ và cửa sông khu vực Nam Bộ

TNMT.2005.05.11
550 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn 2
Hiện đại hóa công cụ dự báo sóng BVB - CS Nam Bộ bằng phương pháp số trị kết hợp với công nghệ GIS nhằm góp phần giảm nhẹ tác động thiên tai và giá trị thông tin dự báo.
Nội dung 1: Các thông tin tổng quát Nội dung 2: Tình hình nghiên cứu trong và nước Nội dung 3: Xây dựng phần mềm dự báo sóng biển VINAWAVE Nội dung 4: Xây dựng các CSDL biên và GIS Nội dung 5: Hiệu chỉnh mô hình và các CSDL nhập Nội dung 6: Một số phác đồ ứng dụng VINAWAVE
Phần mềm dự báo sóng biển ven bờ và cửa sông khu vực Nam Bộ; Các kết quả dự báo thử nghiệm.
01/01/2005
24 (tháng)
Cấp Bộ
Nguyễn Hữu Nhân
ThS. Trần Thành Công; TS. Trần Quang Tiến; KS. Phạm Văn Đức KS. Lương Xuân Đài KS. Nguyễn Hữu Chí TS. Lê Thị Việt Hoa KS. Nguyễn Hữu Anh