Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi từ bã thải chế biến tinh bột sắn

TNMT.2020.553.01
1954 (triệu đồng)
Phát triển công nghiệp sinh học

1. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh để lên men bã thải chế biến tinh bột sắn làm thức ăn chăn nuôi;

2. Xây dựng và triển khai được mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bã sắn quy mô nhỏ.

1. Bộ chủng vi sinh vật:

- Vi sinh vật phân giải cellulose có hoạt tính cellulase >30U/ml;

- Vi khuẩn lactic có hoạt tính probiotic và hàm lượng axit lactic > 10 mg/ml;

- Nấm men có hàm lượng protein/sinh khối khô >40%.

2. 50 kg chế phẩm vi sinh dạng rắn, mật độ vi sinh >108 CFU/g;

3. 5 tấn thức ăn lên men dạng lỏng, cân đối về dinh dưỡng sản xuất từ chất thải rắn đáp ứng tiêu chuẩn VSATTP;

4. Quy trình Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ lên men chất thải rắn từ công nghệ sản xuất tinh bột sắn quy mô 05 kg/mẻ;

5. Quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bã thải chế biến tinh bột sắn quy mô 200 kg/mẻ;

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi từ bã sắn;

7. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

8. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành;

9. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/10/2020
24 (tháng)
Cấp Bộ