Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống thiết bị bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng tích hợp thiết bị quét Lidar và các cảm biến đo môi trường phục vụ thu thập dữ liệu địa không gian trong các hầm lò, hang động và quan trắc môi trường trong những khu vực khó khăn, không có sóng cải chính của hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu.

TNMT.2024.03.02
3000 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Thiết kế, chế tạo được Hệ thống thiết bị bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng tích hợp thiết bị quét Lidar và các cảm biến đo môi trường phục vụ thu thập dữ liệu địa không gian trong các hầm lò, hang động và quan trắc môi trường trong những khu vực khó khăn, không có sóng cải chính của hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu
2. Thử nghiệm Hệ thống thiết bị bay trong điều kiện thực tiễn (hầm lò, hang động...) và quan trắc môi trường trong những khu vực khó khăn

(1) Tài liệu thiết kế và quy trình chế tạo Hệ thống thiết bị bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng tích hợp thiết bị quét Lidar và các cảm biến đo môi trường
(2) 01 Hệ thống thiết bị bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng thu thập dữ liệu địa không gian và quan trắc môi trường, gồm các thiết bị được tích hợp:

- 01 Máy bay không người lái loại cất, hạ cánh thẳng đứng có một số tính năng cơ bản:

+ Tổng khối lượng dự kiến mang khoảng 4 kg;

+ Thời gian bay tối thiểu khoảng 30 phút;

+ Vật liệu: carbon fiber;

- 01 bộ thiết bị quét lidar tích hợp vào hệ thống;

- Bộ cảm biến đo một số thông số môi trường;

- Bộ phận điều khiển (điều khiển bay và thu thập số liệu đo đạc, quan trắc... );

- Các phần mềm:

+ Bộ phần mềm có thể điều khiển cho UAV bay tự động;

+ Bộ phần mềm điều khiển cho thiết bị quét lidar tích hợp;

+ Phần mềm thu thập số liệu đo đạc môi trường của hệ thống cảm biến và lidar.

(3) Báo cáo kết quả thử nghiệm.

(4) Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thiết bị để đo đạc và quy trình xử lý dữ liệu và thành lập các loại báo cáo, cơ sở dữ liệu và bản đồ.

(5) Đăng ký sở hữu trí tuệ (chấp nhận đơn đăng ký).

(6) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt.

(7) 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

(8) Đào tạo sau đại học: Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ