Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu triển vọng và đánh giá khả năng sử dụng các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất gốm sứ

NVTX.2020.03.12
1004 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Làm sáng tỏ đặc điểm thành phần vật chất, đặc tính kỹ thuật và khả năng sử dụng của các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ; Đánh giá triển vọng và khoanh định các diện tích đề xuất điều tra, đánh giá tiếp theo; 2. Góp phần củng cố, hoàn thiện, nâng cao trình độ cán bộ khoa học của đơn vị.
Nội dung 1: Cập nhật tình hình khai thác, sử dụng các đá aplit granit làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất gốm sứ trên thế giới và Việt Nam. Nội dung 2: Phân tích tổng hợp tài liệu trong nước và thế giới, xác lập các đặc điểm cơ - lý - hóa của các loại đá aplit granit sử dụng để làm men hoặc xương trong sản xuất gốm sứ. Nội dung 3: Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm, đặc tính kỹ thuật và đánh giá khả năng sử dụng của các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn trong sản xuất gốm sứ.
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Thanh Tùng
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng; Thạc sỹ Nguyễn Tâm; Thạc sỹ Đinh Thị Hồng Yến; Thạc sỹ Lê Đức Thọ; Thạc sỹ Trần Bá Duy; Kỹ sư Trần Thị Thanh Phúc; Thạc sỹ Phạm Quốc Hùng; Thạc sỹ Nguyễn Quốc Tuấn; Thạc sỹ Phạm Văn Nam; Thạc sỹ Lê Thị Thanh Hương; Công nhân Nguyễn Đình Dương; Công nhân Nguyễn Ninh Hà; Công nhân Bùi Thị Hồng Ngát Công nhân Nguyễn Thị Phương Nga;