Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

TNMT.2021.04.04
3147 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1. Xác lập cơ sở khoa học và qui trình ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D thành phố thông minh ven biển;

2. Đề xuất các giải pháp quản trị đô thị ven biển hỗ trợ cho quy hoạch không gian biển;

3. Xây dựng được mô hình thí điểm cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

1. Báo cáo về cơ sở khoa học và qui trình ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D thành phố thông minh ven biển:

- Chụp ảnh bằng thiết bị bay UAV độ chính xác cao;

- Dữ liệu địa không gian khác.

2. Báo cáo đề xuất các giải pháp quản trị đô thị ven biển hỗ trợ cho quy hoạch không gian biển:

- Quản trị điều hòa không khí thông minh; 

- Quản trị ngập lụt thông minh; 

- Quản trị cấp thoát nước thông minh; 

- Quản trị giao thông thông minh nhằm đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Cơ sở dữ liệu và mô hình 3D cho thành phố thông minh ven biển thí điểm cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

4. Công bố 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Trường Đại học mỏ địa chất
Cấp Bộ
Nguyễn Văn Trung