Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo sâu hồi âm và quét sonar lắp đặt trên tổ hợp xuồng không người lái theo bầy đàn phục vụ thành lập bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ lớn

TNMT.2024.03.01
3000 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Tích hợp, chế tạo được hệ thống đo sâu hồi âm và quét sonar lắp đặt trên tổ hợp xuồng không người lái theo bầy đàn phục vụ thành lập bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ lớn

(1) Hệ thống tối thiểu 03 xuồng không người lái theo bầy đàn tích hợp các cảm biến (sonar, SBES/MBES, GNSS-IMU, mini pc) và một số thiết bị khác.

 (2) Bộ phần mềm điều khiển bầy đàn và tích hợp hệ thống thiết bị, thu nhận dữ liệu từ hệ thống.

 (3) Bản đồ địa hình dưới nước (tỷ lệ 1/10.000, 1/5000, 1/2000) thử nghiệm tại một khu vực cụ thể.

 (4) Quy trình công nghệ dùng hệ thống thiết bị cho việc khảo sát địa hình dưới nước (tỷ lệ 1/10.000, 1/5000, 1/2000).

(5) Bộ tài liệu hồ sơ thiết kế, kỹ thuật hệ thống thiết bị tích hợp.

(6) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt.

(7) 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

(8) Đào tạo sau đại học: Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ