Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme xử lý chất thải rắn chế biến tôm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

TNMT.2021.553.02
1714 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng được quy trình công nghệ thu hồi protein bằng chế phẩm sinh học.

2. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chitin từ chất thải rắn chế biến tôm.

Nội dung 1: Tổng quan về công nghệ thu hồi protein và chitin từ chất thải rắn chế biến tôm

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng môi trường công nghệ xử lý chất thải rắn chế biến tôm và đánh giá nguyên liệu chất thải rắn chế biến tôm để thu hồi protein và chitin

Nội dung 3: Nghiên cứu lựa chọn chế phẩm enzyme trong thu hồi protein từ đầu/ vỏ tôm

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thu hồi protein từ đầu, vỏ tôm bằng chế phẩm sinh học, quy mô 300 kg nguyên liệu/ ngày

Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chitin từ đầu, vỏ tôm quy mô 100 kg nguyên liêu liệu/ngày

Nội dung 6: Đánh giá hiệu quả môi trường, kinh tế của quy trình

1. Quy trình công nghệ thu hồi protein bằng chế phẩm sinh học, quy mô 300 kg nguyên liệu/ngày.

2. Quy trình công nghệ sản xuất chitin từ chất thải rắn chế biến tôm, quy mô 100 kg nguyên liệu/ngày.

3. Chế phẩm protein dạng lỏng:

  • Khối lượng: 300 lít;
  • Hàm lượng protein: > 100 g/l;
  • Đáp ứng tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

4. Chế phẩm chitin thô:

  • Khối lượng: 30 kg;
  • Hàm lượng protein dư <3%;
  • Hàm lượng khoáng < 1%;
  • Độ ẩm <10%;

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường của quy trình;

6. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

7. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành;

8. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cấp Bộ
PGS.TS Phí Quyết Tiến
ThS. Đinh Thị Mỹ Linh; TS. Nguyễn Tiến Thành; TS. Phạm Thanh Huyền; TS. Nguyễn Thị Thanh Lợi; TS. Quách Ngọc Tùng; ThS. Nguyễn Văn Thế; ThS. Đặng Thị Thuỳ Dương; CN. Bùi Thị Liên; TS. Lê Thị Minh Thành