Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã hóa theo chuỗi khối trong quản lý, khai thác dữ liệu số các lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường

TNMT.2023.04.02
1800 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ mã hóa theo chuỗi khối trong quản lý dữ liệu số tài nguyên môi trường;

2. Xây dựng được hệ thống số hóa tài liệu trên giấy từ thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng)

3. Xây dựng được hệ thống quản lý tài liệu và số liệu KTTV theo công nghệ blockchain. Áp dụng thí điểm thành công cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ

1. Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý và khai thác dữ liệu số các lĩnh vực tài nguyên môi trường;

2. Hệ thống số hóa tài liệu trên giấy từ thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng);

3. Hệ thống quản lý tài liệu và số liệu KTTV theo công nghệ blockchain, bao gồm CSDL tài liệu và số liệu KTTV đã số hóa;

4. 03 bài báo trên tạp chí KTTV hoặc BĐKH hoặc tạp chí về CNTT;

6. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài.

01/01/2023
24 (tháng)