Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí lựa chọn và quy trình điều tra các khu vực có khả năng áp dụng công nghệ bơm PAT cho vùng núi cao khan hiếm nước

ĐTĐL.2021.05
1836 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Xác lập được bộ tiêu chí lựa chọn các khu vực/ vị trí lựa chọn và quy trình điều tra các khu vực có khả năng áp dụng công nghệ bơm PAT cho các vùng núi cao khan hiếm nước.

2.  Xây dựng được quy trình điều tra các khu vực có khả năng áp dụng công nghệ bơm PAT cho các vùng núi cao khan hiếm nước

3. Thử nghiệm xác định các vị trí có khả năng ứng dụng công nghệ PAT ở Vèo Vạc Hà Giang và Hà Quảng Cao Bằng


 

1. Bộ tiêu chí lựa chọn các khu vực/ vị trí có thể áp dụng công nghệ bơm PAT

2. Quy trình điều tra để xác định các vị trí có thể áp dụng công nghệ bơm PAT

3. Đề xuất kiến nghị về việc điều tra các khu vực có thể áp dụng công nghệ bơm PAT để cấp nước sinh hoạt cho các khu vực khan hiếm nước trên toàn quốc

4. Các vị trí có khả năng ứng dụng công nghệ PAT ở Mèo Vạc Hà Giang và Hà Quảng Cao Bằng ( bao gồm hồ sơ khu vực/ vị trí....) để bàn giao cho hai tỉnh

5. Hỗ trợ đào tạo sau đai học

6. 01 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học trong nước 

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ
Đoàn Thế Anh
ThS. Trịnh Thị Thúy; ThS. Hồ Tiến Chung; PGS.TS. Trần Tân Văn; ThS. Đỗ Văn Thắng; ThS. Nguyễn Văn Đông; ThS. Vũ Hồng Đăng; ThS. Hoàng Xuân Đức; ThS. Phạm Thị Thúy