Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

TNMT.2020.04.10
2460 (triệu đồng)
Môi trường

1.  Thống kê được các nguồn có tiềm năng phát thải cao đối với các chất gây ô nhiễm như SO2, CO, NOx, PM10, PM2,5;
2. Xây dựng bản đồ (ước lượng) phân bố phát thải các chất ô nhiễm không khí theo không gian

Nội dung 1: Tổng quan hiện trạng các nguồn thải phát sinh khí thải (Giao thông, Xây dựng, Nhiệt điện, Dân sinh, v.v..) vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ từ các tài liệu sẵn có

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn phương pháp tính tải lượng phát thải các chất gây ô nhiễm và phương pháp xây dựng bản đồ phát thải
Nội dung 3: Thu thập các dữ liệu còn thiếu phục vụ tính toán phát thải
Nội dung 4: Tính toán phát thải
Nội dung 5: Xây dựng bản đồ số hiện trạng phát thải các chất ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Báo cáo thống kê các nguồn thải khí (Giao thông, Xây dựng, Nhiệt điện, Dân sinh, v.v..) vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;

2. Báo cáo phương pháp tính tốc độ phát thải các chất gây ô nhiễm;

3. Bản đồ phân bố tốc độ phát thải các chất SO2, CO, N2O, PM10, PM2.5 theo không gian (3 x 3 km) và thời gian (3h);

             4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

             5. 02 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/10/2020
24 (tháng)
Đại học QG TPHCM
Cấp Bộ
Hồ Quốc Bằng
Ths. Vũ Hoàng Ngọc Khuê; PGS.TS Nghiêm Trung Dũng; TS. Hồ Minh Dũng; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy; ThS. Nguyễn Thoại Tâm; Ths. Lý Thị Bích Trâm; CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng;TS. Lý Bích Thủy; TS. Nguyễn Thị Thu Hiền