Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công cụ giám sát các đặc trưng thủy văn, nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt dựa bằng kỹ thuật viễn thám và trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai thủy văn lưu vực sông Hồng

TNMT.2024.06.07
1700 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Ứng dụng kỹ thuật viễn thám và trí tuệ nhân tạo để nhận dạng và tính toán đặc trưng thủy văn, nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt.

2. Xây dựng được công cụ, quy trình nghiệp vụ giám sát đặc trưng thủy văn, biến động nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt  bằng kỹ thuật viễn thám và trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai thủy văn lưu vực sông Hồng.

1. Phương pháp tự động nhận dạng và tính toán đặc trưng thủy văn, nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt dựa bằng kỹ thuật viễn thám và trí tuệ nhận tạo.

2. Công cụ nghiệp vụ tự động nhận dạng và tính toán đặc trưng thủy văn, nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt lưu vực sông Hồng bằng kỹ thuật viễn thám và trí tuệ nhận tạo.

3. Bộ dữ liệu đặc trưng thủy văn, nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt lưu vực sông Hồng.

4. Quy trình nghiệp vụ giám sát đặc trưng thủy văn, biến động nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt cho bài toán dự báo, cảnh báo thiên tai thủy văn.

5. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt.

6. 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS); 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước được HĐCDGSNN tính tối thiểu 0.5 điểm.

7. Đào tạo 01 thạc sỹ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ