Thông tin nhiệm vụ

Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ

NVTX.2021.07.07
431 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Bảo quản, bảo dưỡng và kiểm tra thường kỳ đối với hệ thống máy đo trọng lực tuyệt đối, hệ thống máy đo trọng lực hàng không, các máy đo trọng lực tương đối, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn, máy dò công trình ngầm và máy GPS để tiếp tục sự nghiệp phát triển nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng, khai thác các hệ thống thiết bị đo đạc hiện đại trong lĩnh vực ngành
 

 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh
Nội dung 2: Duy trì thiết bị tại phòng thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, rung động.

Nội dung 3: Bảo dưỡng hệ thống chống bụi, ẩm, bơm chân không, thiết bị điều khiển laser của máy trọng lực FG5X và TAG6
Nội dung 4: Kiểm tra hệ thống với chu kỳ 3 tháng/lần chạy kiểm nghiệm các máy FG5X,TAG6, các máy đo  trọng lực tương đối, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn; Quản lý, duy trì kiểm tra và bảo dưỡng máy dò công trình ngầm. máy GPS trước khi giao và sau khi nhận máy từ đơn vị thi công.
Nội dung 5: Báo cáo định kỳ về thiết bị

Nội dung 6: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ

 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Xuân Thắng
Trần Việt Cường; Đinh Xuân Mạnh; Trần Thị Chính; Đặng Như Duẩn; Đinh Thị Thanh; Đoàn Thị Ngân; Lê Viết Nam; Phạm Quang Vinh; Phạm Thị Hạnh; Phạm Thành Việt; Nguyễn Thúy Bông; Doãn Hoa Mai; Nguyễn Thị Thu Hạnh; Phạm Thị Luyến; Ngô Thị Liên; Lê Đức Trung; Nguyễn Bá Vũ