Thông tin nhiệm vụ

Thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1: 100 000 phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp quốc gia và cấp vùng bằng các nguồn tư liệu ảnh giá thành thấp

NVTX.2021.07.10
560 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1: 100 000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh quang học Sentinel-2.
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Cơ sở khoa học ứng dụng ảnh vệ tinh quang học cho thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước.
Nội dung 3: Ảnh vệ tinh quang học Sentinel – 2 và khả năng ứng dụng thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000
Nội dung 4: Đề xuất quy trình thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000 sử dụng ảnh vệ tinh quang học Sentinel- 2
Nội dung 5: Thử nghiệm xây dựng bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1: 100.000 bằng ảnh vệ tinh quang học Sentinel- 2 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Trịnh Thị Tố Uyên
Đồng Thị Bích Phương; Nguyễn Thị Phượng; Lê Anh Dũng; Hoàng Thị Tâm; Nguyễn Thị Chi; Nguyễn Thị Thảo; Nguyễn Tuyết Mai;