Thông tin nhiệm vụ

Ứng dụng thử nghiệm và hoàn thiện bộ công cụ báo lũ 5 ngày trên lưu vực Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Trà Khúc - Sông Vệ phục vụ công tác nghiệp vụ dự báo

CS.2022.3
220 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

Hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong nghiệp vụ bộ công cụ dự báo lũ 5 ngày trên lưu vực Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Trà Khúc-Sông Vệ
 

1. Bộ công cụ dự báo lũ 5 ngày trên lưu vực Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Trà Khúc - Sông Vệ hoàn thiện và Tài liệu hướng dẫn bộ công cụ phần mềm;
2. Báo cáo các phương án dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho 03 lưu vực sông Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Trà Khúc - Sông Vệ;
3. Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ công cụ cho 03 lưu vực sông cho mùa lũ năm 2022;
4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
5. 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành
 

01/01/2022
12 (tháng)
Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Cấp Cơ sở