Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng năng lực nghiên cứu Địa tin học và Xây dựng bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng.

NVTX.2020.03.09
715 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Xây dựng năng lực nghiên cứu Địa tin học và địa chất kinh tế thông qua việc Xây dựng bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng.
Nội dung 1: Bản tin định kỳ về kinh tế địa chất - nguyên liệu khoáng cho khoáng sản quan trọng. Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về địa thống kê và ứng dụng địa thống kê trong tính toán trữ lượng khoáng sản rắn. Nội dung 3: Hướng dẫn xây dựng lập định mức Kinh tế - Kỹ thuật. Nội dung 4: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN 2020. Nội dung 5: Viết bài báo khoa học
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Quốc Định
Nguyễn Quốc Định Nguyễn Thành Long Nguyễn Thị Lợi Phạm Đức Trọng Nguyễn Đức Bùi Phạm Chế Linh; Trần Thị Duyên Đỗ Thị Minh Nguyệt; Đỗ Minh Hiển Trần Hồng Hạnh