Sự kiện KHCN

Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ Nhiệm kỳ 2020-2022

18/06/2020 | 0
Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp A606, trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban chi ủy Vụ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí TS. Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ Nhiệm kỳ 2020-2022.