Sự kiện KHCN

Hội thảo tổng kết chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển" (KC.09/16-20)

09/11/2021 | 0
Hội thảo tổng kết chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển" (KC.09/16-20) có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học. Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có sự tham gia của ThS Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 06 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường lớn A1, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã diễn ra Hội thảo tổng kết chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển" (KC.09/16-20). Hội thảo có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học.
Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có sự tham gia của ThS Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. 

Thay mặt BCN Chương trình, GS.TSKH Phạm Hoàng Hải đã trình bày báo cáo tổng kết Chương trình KC.09/16-20;

Các kết quả nghiên cứu nổi bật của các nhà khoa học đến từ Bộ Công an, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã được trình bày tại Hội thảo;

ThS Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên đã chủ trì trao đổi về các kết quả giai đoạn 2016-2020 và thảo luận về định hướng thực hiện chương trình cho giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã kết luận và kết thúc Hội thảo./.

====Tin bài: Thành Trung====