Sự kiện KHCN

Hội thảo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu đề xuất mô hình thị trường các-bon ở Việt Nam"

15/12/2020 | 0

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, ngày 10 tháng 12 năm 2020, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo tổng kết đề tài  "Nghiên cứu đề xuất mô hình thị trường các-bon ở Việt Nam" , mã số BĐKH.40/16-20 tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. 

Tại Hội thảo, đại diện nhóm thực hiện đề tài đã lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu nổi bật của đề tài trong suất hai năm qua, cụ thể: 

1. Giới thiệu khung thị trường các - bon và công cụ quản lý nhà nước về thị trường các-bon tại Việt Nam.

Ở phần này, đại diện nhóm thực hiện đề tài đã giới thiệu và đưa ra một số nội dung chính như sau: 

+ Tổng quan về thị trường các-bon trên thế giới hiện nay.

+ Lợi ích và thách thức của thị trường các-bon.

+ Khung thị trường các-bon và các công cụ quản lý nhà nước cho thị trường các-bon.

+ Đề xuất và kiến nghị. 

2. Giới thiệu mô phỏng hoạt động thị trường các-bon tại Việt Nam.

3. Giới thiệu dự thảo "Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam"

+ Quan điểm, mục tiêu, phạm vi và đối tượng.

+ Lộ trình và giải pháp cho từng giai đoạn

+ Sản phẩm, kinh phí thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện. 

Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đề tài cũng giới thiệu tổng quan một số kết quả chính của đề tài và dự thảo các nội dung chính của báo cáo tổng kết đề tài. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài được các chuyên gia và nhà khoa học đến từ các Bộ ban ngành như Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá rất cao. Đồng thời, các chuyên gia và nhà khoa học cũng đã góp ý để nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của mình, chuẩn bị tốt hơn cho công tác nghiệm thu đề tài sắp tới. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài. 

Một số hình ảnh tại Hội thảo