Thông báo

Nghiệm thu đề tài 2020.07.05

16/01/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2020.07.05

Tên nhiệm vụ Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá sản phẩm (Tổ chuyên gia) và Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm (Dự án SXTN) cấp Bộ do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực hiện.

 Tên Dự án: Xác định tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệu GNSS trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Chủ nhiệm Dự án:  TS. Lại Văn Thủy.