Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.08.03

07/04/2021

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI LĨNH VỰC VIỄN THÁM TNMT.2017.08.03

Tên đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm”

Thời gian họp dự kiến: 8 giờ 30 phút, ngày 15/04/2021 (Thứ năm).

Địa điểm họp: Phòng A1010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chủ trì: Ông Hoàng Mạnh Cương - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm”.

Mã số: TNMT.2017.08.03

Chủ nhiệm đề tài: ThS Đặng Trường Giang.

Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS. Vũ Thị Tương; TS. Lê Quốc Hưng; TS Ngô Duy Tân; ThS. Lê Minh Thành; ThS. Lưu Thị Phương Mai;ThS. Lê Thị Hương Hà; ThS. Nguyễn Thị Mai Yên; Cử nhân. Lê Thị Huệ Lâm; Kỹ sư. Lê Trung Thông.

         Tổ chức chủ trì: Đài Viễn thám Trung ương, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Từ 6/2017 đến 10/2020.

2. Mục tiêu:

- Tăng cường năng lực đánh giá chất lượng ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao và siêu cao.

- Đề xuất quy trình công nghệ đánh giá chất lượng phổ ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh bằng mô hình toán học chưa được nghiên cứu sâu rộng ở nước ta đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thám. Các mô hình mô phỏng hay lượng hóa chất lượng ảnh bằng hàm toán học lần đầu được nghiên cứu ở nước ta.

- Hiện tại ở nước ta, đánh giá chất lượng ảnh được thực hiện phương pháp chuyên gia do vậy, đánh giá chất lượng ảnh tự động bằng hàm toán học sẽ khách quan, giảm thiểu các rủi ro do thực hiện bằng cảm quan của chuyên gia.

- Mô hình được nghiên cứu áp dụng trong đề tài dựa trên trên cơ sở điều kiện thực tiễn của Việt Nam và các phương pháp đã được nghiên cứu trên thế giới sẽ được áp dụng linh hoạt và sáng tạo.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng ảnh chủ quan với các chỉ tiêu định lượng rõ ràng nhằm phục vụ đánh giá chất lượng ảnh chủ quan gồm sáu chỉ tiêu rõ ràng với các mức đánh giá tính điểm có định lượng.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đã thực hiện nghiên cứu ứng dụng Thang đo Xếp hạng Khả năng giải đoán ảnh quốc gia, NIIRS của Hoa Kỳ vào ứng dụng đánh giá chất lượng ảnh viễn thám sản phẩm mức 3A,3B. Đề tài đã liên kết, chuyển đổi từ thang điểm 0-9 sang tỉ lệ bản đồ tương ứng để phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đây là phương pháp được các nước phát triển trên thế giới dùng để đánh giá mức độ chi tiết của ảnh viễn thám, khả năng ứng dụng của ảnh viễn thám vào các tỉ lệ tương ứng. Việc ứng dụng thành công là một bước để tiếp cận với các tiêu chuẩn của thế giới trong lĩnh vực viễn thám.

Đề tài cũng ứng dụng mô hình đánh giá chất lượng ảnh dựa trên phổ công suất của ảnh để đánh giá chất lượng ảnh thông qua chỉ số NIIRS tính tự động. Kết quả cho thấy mặc dù còn có hạn chế trong một số trường hợp chưa mô phỏng được kiến thức chuyên gia nhưng kết quả tính toán lại có thể phát hiện những yếu tố rất nhỏ mà mắt người về cơ bản là chấp nhận lỗi đó.

Đề tài đã đề xuất quy trình đánh giá chất lượng ảnh chặt chẽ với việc kết hợp 2 phương pháp đánh giá chủ quan theo 6 chỉ tiêu và phương pháp đánh giá NIIRS tự động. Việc đánh giá dựa trên đối tượng mà khách hàng, người sử dụng quan tâm do đó hạn chế tối đa chất lượng ảnh ảnh hưởng tới mục đích người sử dụng.

5. Sản phẩm:

          1) Mô hình toán học đánh giá chất lượng phổ sản phẩm ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao.

          2) Quy trình đánh giá chất lượng phổ sản phẩm ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao.

          3) Bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng phổ sản phẩm ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao.

          4) Module đánh giá chất lượng phổ sản phẩm ảnh viễn thám quang học cao và siêu cao.

          5) Bộ sản phẩm ảnh viễn thám quang học dùng để đánh giá chất lượng phổ sản phẩm ảnh viễn thám quang học cao và siêu cao và số liệu đánh giá kèm theo.

          6) Kết quả thực nghiệm:

          - Bộ bình đồ ảnh để thực nghiệm

          - Kết quả đánh giá chất lượng ảnh bằng phương pháp chuyên gia và phương pháp mô hình toán học trên module đánh giá chất lượng ảnh

          - Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng

          6) Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề

          7) Bài báo, ấn phẩm, tham gia đào tạo:

          - Đăng 02 bài báo với các nội dung liên quan đến đề tài.

          - Tham gia đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành bản đồ, viễn thám và GIS.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Sau khi hoàn thành nghiệm thu đề tài, kết quả và sản phẩm của đề tài sẽ được chuyển giao cho các cơ quan dự kiến tiếp nhận theo quy định.

6.1. Mô tả phương thức chuyển giao:

         Việc chuyển giao công nghệ cho các cơ quan đơn vị trong nước thông qua việc đào tạo các cán bộ tham gia trực tiếp đề tài, cũng như các phương pháp, quy trình thực hiện được công bố trong đề tài có tính thực tiễn cao và có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất:

- Đối với Cục Viễn thám quốc gia:

+ Báo cáo về những nội dung nghiên cứu của đề tài, những đề xuất tư vấn, liên quan đến quá trình kiểm tra, kiểm định sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao.

+ Cung cấp cơ sở khoa học đề xuất bổ sung các quy định kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm bình đồ ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao.

+ Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm và quy trình đánh giá chất lượng ảnh.

- Đối với các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan thuộc Bộ, ngành có liên quan: đề xuất tư vấn thực hiện kiểm tra, kiểm định sản phẩm ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao theo quy trình và phương pháp đã nghiên cứu trong đề tài trước khi ứng dụng phân tích và chiết tách thông tin ảnh viễn thám.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Vì sản phẩm bình đồ ảnh ảnh viễn thám là khâu đầu vào của tất cả các quá trình phân tích, ứng dụng viễn thám nên càng sớm đưa sản phẩm bình đồ ảnh vào sản xuất càng đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Với phương pháp đánh giá rõ ràng nên sản phẩm ảnh ngay từ khâu sản suất đã được đánh giá chất lượng ảnh do đó sản phẩm đảm bảo chất lượng, giảm thiểu sai sót, giảm thiểu thời gian, chi phí kiểm tra sửa chữa, nâng cao năng suất và độ chính xác của công tác kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám.

- Thúc đẩy quá trình xã hội hoá các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ viễn thám. Do bình đồ ảnh được kiểm tra với các chỉ tiêu kiểm định chất lượng sản phẩm bình đồ ảnh viễn thám rõ ràng, quy trình minh bạch. Các đơn vị sử dụng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm ảnh viễn thám của bất kỳ đơn vị nào có đủ năng lực thực hiện và sản phẩm đã được kiểm định.

- Cung cấp căn cứ khoa học để bổ sung các quy định kỹ thuật kiểm định sản phẩm ảnh viễn thám của nhà nước.