Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.08.05

07/04/2021

THÔNG BÁO NGHIỆM THU NHIỆM VỤ LĨNH VỰC VIỄN THÁM TNMT.2017.08.05

Tên đề tài: “Giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và sông Mê Kông bằng công nghệ đo cao vệ tinh”.

Thời gian họp dự kiến: 8 giờ 30 phút, ngày 16/04/2021 (Thứ sáu).

Địa điểm họp: Phòng A1010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chủ trì: Ông Hoàng Mạnh Cương - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên nhiệm vụ: “Giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và sông Mê Kông bằng công nghệ đo cao vệ tinh”.

Mã số: TNMT.2017.08.05

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Nam.

Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung; ThS. Vũ Thị Tuyết; ThS. Nguyễn Hà Phú; ThS. Phạm Thị Hồng Minh; ThS. Hoàng Thị Bình; ThS. Trần Thanh Hà; ThS. Đỗ Lan Phương; ThS. Trần Thị Nguyệt.

         Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Từ 6/2017 đến 10/2020.

2. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong việc giám sát tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoàn thiện quy trình xử lý xác định độ cao mực nước sông, hồ bằng số liệu đo cao vệ tinh.

- Cung cấp chuỗi số liệu giám sát biến đổi mực nước theo thời gian trong khoảng 2017 – 2018 tại các vị trí thử nghiệm trên sông Hồng và sông Mê Kông sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh.

3. Tính mới và sáng tạo:

Dự án sản xuất thử nghiệm kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài TNMT.2017.07.36 trước đó nhưng được hoàn thiện hơn để tăng độ chính xác và tin cậy của trị đo mực nước đối với các dữ liệu của vệ tinh đo cao SAR thế hệ mới cũng như nghiên cứu khả năng ứng dụng đối với các sông có kích thước nhỏ và trung bình phù hợp với khu vực thượng lưu các sông lớn ở nước ta như sông Hồng và sông Mê Kông.

4. Kết quả nghiên cứu

Dự án sản xuất thử nghiệm này đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết về ứng dụng đo cao vệ tinh độ mở tổng hợp SAR trong việc xác định độ cao mực nước sông, hồ trên lưu vực sông Hồng và sông Mê Kông sử dụng dữ liệu đo cao của các vệ tinh thế hệ mới như Jason-3 và Sentinel-3.

Việc thử nghiệm cũng đã được tính toán xét đến các yếu tố chính như ảnh hưởng của địa hình và ảnh hưởng của độ rộng sông đối với sông có độ rộng trung bình (từ 200 m đến 800 m) và sông có độ rộng nhỏ (từ 50 m đến 200 m).

Bên cạnh đó, quy trình xử lý xác định độ cao mực nước cũng đã được hoàn thiện hơn để xác định trị đo chính xác dựa trên việc sử dụng mặt nạ bề mặt nước tại vị trí giao cắt với quỹ đạo vệ tinh là hình đa giác để loại bỏ các trị đo trên bề mặt đất cũng như đưa ra các tiêu chí trong việc lọc bỏ dữ liệu sai thô hoặc không theo quy luật về chế độ thủy văn của dòng chảy.

Cuối cùng, trên cơ sở bình đồ ảnh radar tại các thời điểm mực nước thấp và mực nước cao, dự án cũng đã đề xuất một danh mục các vị trí tiềm năng có thể giám sát biến đổi mực nước theo thời gian.

5. Sản phẩm:

          1) Chuỗi số liệu giám sát biến đổi mực nước theo thời gian trong khoảng 2017 – 2018 tại các vị trí thử nghiệm trên sông Hồng và sông Mê Kông sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh hiện nay như Jason-2, Jason-3 và Sentinel-3.

          2) Báo cáo đánh giá độ chính xác xác định độ cao mực nước bằng đo cao vệ tinh.

          3) Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và sông Mê Kông.

          4) Quy trình hoàn thiện xác định mực nước sông, hồ bằng dữ liệu đo cao vệ tinh.

          5) Báo cáo tổng kết dự án.

          6) Một (01) bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Phương thức chuyển giao

         Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua các hội thảo và chuyển giao số liệu cho các đơn vị.

6.2. Địa chỉ ứng dụng

- Ủy ban sông Mê Kông.

- Cục Quản lý tài nguyên nước.

- Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả của dự án sẽ giúp cung cấp nguồn thông tin cơ bản về đồ cao mực nước khu vực thượng nguồn sông Hồng và sông Mê Kông như là dữ liệu đầu vào tin cậy cho công tác quản lý, theo dõi và giám sát hiệu quả tài nguyên nước trên bình diện các quốc gia trên lưu vực sông Hồng và sông Mê Kông, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Thành  công của dự án cũng giúp chúng ta chủ động trong công tác giám sát tài nguyên nước từ vệ tinh đo cao, một trong những công nghệ tiên tiến hiện vẫn chưa được áp dụng phổ biến tại Việt Nam.