Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Tài nguyên nước TNMT.2017.02.05

17/11/2020

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và phân bố tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Mã số: TNMT.2017.02.05.

Thời gian họp dự kiến: 08 giờ 30 phút, ngày 17/11/2020 (Thứ 3);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 – Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN