Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2021.553.01

08/03/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý bã thải sắn làm thức ăn chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mã số: TNMT.2021.553.01.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2827/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý bã thải sắn làm thức ăn chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Mã số: TNMT.2021.553.01.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Hạnh Nguyên

Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

2. Mục tiêu:

- Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh để lên men bã thải chế biến tinh bột sắn làm thức ăn chăn nuôi;

- Xây dựng và triển khai được mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bã sắn quy mô nhỏ.

3. Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ lên men chất thải rắn từ công nghệ sản xuất tinh bột sắn quy mô 05 kg/mẻ;

- Quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bã thải tại các cơ sở chế biến tinh bột sắn quy mô 200 kg/mẻ;

- Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi từ bã sắn;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo;

- 01 Thạc sỹ.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Đơn vị dự kiến tiếp nhận kết quả: Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục môi trường: chuyển giao quy trình lên men thức ăn dạng lỏng từ bã sắn tại các cơ sở chế biến tinh bột sắn và có thể giúp đào tạo các nhân lực có trình độ chuyên môn cao để có thể quản lý, vận hành quy trình một cách hiệu quả nhất; từ đó đẩy mạnh ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm bảo vệ môi trường.

- Khi sử dụng loại thức ăn lên men dạng lỏng từ bã sán trong chăn nuôi sẽ góp phần tác động tốt đối với kinh tế. Giúp giảm chi phí chăn nuôi do thức ăn rẻ, tận dụng được các sản phẩm dư thừa trong công nghiệp, giúp tăng giá trị kinh tế cho các nông trại. Mặt khác, trong chăn nuôi, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi thường được chú trọng do lượng chất thải quá lớn. Tuy nhiên, khi lợn sử dụng thức ăn lên men dạng lỏng từ bã sắn sẽ giúp làm giảm mùi chất thải, nước thải chăn nuôi, do trong chất thải của lợn có sẵn hệ vi sinh vật probiotic giúp cho quá trình phân hủy chất thải xảy ra nhanh hơn, giảm thiểu được tác động xấu tới môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, hiệu quả kinh tế, xã hội còn thể hiện qua việc hạn chế sử dụng các loại thuốc kháng sinh cho lợn, giúp cung cấp thực phẩm sạch cho con người.