Thông tin tuyên truyền

"Thành tựu khoa học và công nghệ"- Số chuyên đề về khoa học và công nghệ tháng 11 trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường

07/12/2020 | 0

Trong tháng 11 năm 2020 vừa qua, thực hiện Quyết định số 2450/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt nội dung, dự toán và đặt hàng cung cấp sự nghiệp công sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện số chuyên đề về khoa học và công nghệ trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã phát hành số chuyên đề khoa học và công nghệ đầu tiên trên Tạp chí.

Với vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được thể hiện trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được triển khai cụ thể trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Trong thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai nhiều chương trình, nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ qua đó cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về tài nguyên và môi trường; góp phần vào tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững đất nước.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua là tiền đề thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn tới, đảm bảo phát huy vai trò quan trọng của ngành trong hệ thống các ngành kinh tế - kỹ thuật.

Các bài viết đáng chú ý trong số chuyên đề về khoa học và công nghệ tháng 11 như sau:

1. TS. Trần Bình Trọng: “Khoa học và công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường”

2. Thành Trung: “Ngành Tài nguyên và Môi trường với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư”.

3. TS. Trần Bình Trọng: “Xây dựng dự thảo 6 chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2021-2025.

4. TS. Mai Văn Phấn, Hoàng Mạnh Cương: “Cơ chế cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp – Thực trạng và giải pháp để tập trung, tích tụ đất đai, thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn”.

5. Diệp Anh: “Bảo vệ môi trường trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

6. PGS.TS Mai Văn Khiêm: “Công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: Không ngừng đổi mới và phát triển”.

7. Trần Hiền: “Định hướng nghiên cứu khoa học phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu”

8. TS. Nguyễn Lê Tuấn: “Một số ghi nhận trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về biển, đảo”

9. Nguyễn Thanh Huyên, Lê Ngọc Thắng: “Thực trạng giao và sử dụng khu vực biển trong những năm qua và những vấn đề cần quan tâm.

10. Mai Anh: “Nghiên cứu địa chất và khoáng sản biển – không thể “vắng bóng” khoa học và công nghệ.

11. TS. Nguyễn Đại Đồng, Th.S Vũ Tiến Quang: “Ứng dụng và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ Việt Nam”.

12. Tăng Thị Thanh Nhàn: “Đồng hành cùng địa phương trong lập quy hoạch sử dụng đất theo hướng khoa học và hiệu quả” .

13. Th.S Phạm Ngọc Bách: “Lan tỏa phong trào thi đua nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”

14. Minh Nguyễn: “ Bốn công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ I”

…………

Các bài viết khác vui lòng tìm đọc trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số ISSN 1859 -1477 chuyên đề về khoa học và công nghệ I

NTHM.