Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Bộ TN&MT: Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KH&CN

19/10/2018 | 0
Sáng ngày 19/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KH&CN thuộc Bộ giai đoạn 2015 – 2018 và định hướng đến năm 2021. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị quản lý trực thuộc Bộ, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ.

 Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 08 Viện nghiên cứu đang được bố trí kinh phí hàng năm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, bao gồm: 05 Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ là Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Khoa học Tài nguyên nước; và 03 Viện nghiên cứu trực thuộc Tổng cục là Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo; Viện Khoa học Môi trường.

Đánh giá về công tác triển khai nhiệm vụ tại các Viện, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, các đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức KH&CN, gắn với thực tiễn tổ chức bộ máy và nhân lực quản lý, các phòng ban nghiên cứu chuyên môn. Các Viện đã quan tâm đối với việc đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Qua quá trình tổ chức triển khai từ cuối năm 2014 đến nay cho thấy, việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại các tổ chức KH&CN công lập của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện khá nghiêm túc, đã bám sát các quy định được Bộ KH&CN, Bộ Tài chính ban hành; thực hiện theo Quy chế quản lý KH&CN của Bộ và các văn bản pháp luật khác liên quan, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả của các tổ chức KH&CN. Các nhiệm vụ được triển khai gắn kết theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trực thuộc. Các kết quả từ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các Viện nghiên cứu đã có những ứng dụng quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Việc hình thành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng có ý nghĩa quan trọng; duy trì hoạt động thường xuyên của các Viện trong giai đoạn 2015 – 2018, góp phần tạo nền tảng, phát huy các nhóm nghiên cứu, hướng nghiên cứu là thế mạnh của các tổ chức KH&CN.

Đoàn chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao kết quả triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại các tổ chức KH&CN giai đoạn 2015 – 2018 đã góp phần phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã có những đóng góp đáng kể, định hướng phát triển các hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng chuyên sâu, đi thẳng vào các công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bộ, ngành.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Để các tổ chức KH&CN của Bộ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các Viện nghiên thuộc Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động theo quy định để Bộ phê duyệt. Qua đó, đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xác định nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và dịch vụ, có giải pháp tăng thu để tạo nguồn hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

 

Thứ hai, bổ sung và sửa đổi các quy định về quản lý các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo quy định tại Thông tư số 66/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

 

Thứ ba, xây dựng Chiến lược phát triển các Viện để có kế hoạch lâu dài, gắn kết các loại hình nhiệm vụ KH&CN, định hướng xuyên suốt hoạt động của các tổ chức KH&CN của Bộ, sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đánh giá cụ thể về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KH&CN thuộc Bộ cũng như thực trạng về nhân lực tham gia các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Đồng thời, đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất để đưa ra những định hướng đổi mới cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn tiếp theo.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường)