Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Chuyển giao về địa phương các kết quả điều tra hiện trạng trượt lở đất đá tại các tỉnh miền núi Việt Nam

10/08/2020 | 0

Trong tháng 7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp với địa phương các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng tổ chức 09 Hội nghị chuyển giao kết quả và hướng dẫn quản lý, sử dụng các sản phẩm đã hoàn thành trong năm 2019 của Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng núi Việt Nam”.

Các Hội nghị chuyển giao cấp tỉnh được tổ chức tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, và tại trụ sở các Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thuộc TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là các địa phương đã được Đề án hoàn thành hạng mục điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 trong năm 2019. Các sản phẩm chính được chuyển giao về các địa phương này là bộ Bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 khu vực miền núi và trung du thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế (6 huyện), Quảng Nam (11 huyện) và TP. Đà Nẵng (3 quận, huyện). Kết quả điều tra từ khảo sát thực địa cho thấy:

- Tại khu vực miền núi và trung du tỉnh Thừa Thiên Huế (thuộc 6 huyện Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, A Lưới, Nam Đông; Phú Lộc) đã xác định được 205 vị trí đã xảy ra trượt lở đất đá, 01 vị trí đã xảy ra lũ quét và 09 vị trí đã xảy ra xói lở bờ sông;

- Tại khu vực miền núi và trung du Quảng Nam (thuộc 11 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Đông Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh) đã xác định được 1.286 vị trí đã xảy ra trượt lở đất đá, 01 vị trí xảy ra lũ quét, 27 vị trí đã xảy ra xói lở bờ sông, bờ biển;

- Tại khu vực miền núi và trung du TP. Đà Nẵng (thuộc huyện Hòa Vang và các quận Liên Chiểu, Sơn Trà) đã xác định được 28 vị trí đã xảy ra trượt lở đất đá.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, trao đổi với các cán bộ Đề án tại Hội nghị