Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.03.07

10/08/2021 | 0
Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 01 đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2017.03.07
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH:

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, cụ thể như sau:

Tên đề tài: “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái(UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây BắcNghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái(UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc";

Mã số: TNMT.2017.03.07;

Chủ nhiệm đề tài: KS. Kiều Trung Thủy;

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Vật lý Địa chất – Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Xếp loại: Đạt.