Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO TỪ HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

30/12/2020 | 0
THÔNG TIN CHUNG 1. Mục tiêu chung của đề tài 1- Chế tạo thiết bị đo từ sử dụng được cho máy bay không người lái (UAV); 2- Xây dựng quy trình kỹ thuật đo đạc, xử lý tài liệu phục vụ công tác điều tra cơ bản về địa chất và đánh giá khoáng sản vùng có địa hình phân cắt và các hải đảo Việt Nam. 2. Nhiệm vụ của đề tài 1- Chế tạo thiết bị và phần mềm, gồm có: đầu thu, khối thu thập số liệu.khối GPS và kết nối, khối kết nối với hệ thống điều khiển UAV để truyền số liệu thông qua kênh RF, khối tách và chuyển đổi số liệu từ thiết bị thu của hệ thống điều khiển UAV; trạm đo biến thiên từ mặt đất; các chương trình thu thập và xử lý tài liệu. 2- Áp dụng bay thử nghiệm: Vùng bay khảo sát trên diện tích khoảng 200 km2. Tỷ lệ bay khảo sát là 1:25.000, tương ứng với khoảng cách tuyến 250m, hướng tuyến 0-180o. Tuyến tựa thiết kế khoảng cách tuyến 1000 m, phương vị 90-270o. Nội dung thi công như đề án bay đo từ hàng không, bao gồm công tác bay, hiệu chỉnh và liên kết tài liệu, thành lập bản đồ trường…. 3- Đánh giá kết quả đo thử nghiệm 4- Xây dựng quy trình khảo sát trường từ bằng UAV.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Chế tạo thiết bị đo từ hàng không và lắp đặt lên UAV

Kết quả đến nay, nhóm nghiên cứu đã chế tạo được hệ thiết bị đo từ hàng không lắp đặt lên máy bay không người lái (UAV), gồm có:

- Đầu thu từ proton lắp đặt trên UAV (hình 1);

- Khối thu thập số liệu, khối thu tín hiệu định vị GPS và tích hợp với khối thu thập dữ liệu lắp đặt trên UAV (hình 2);

- Chế tạo trạm đo biến thiên từ mặt đất (hình 3);

- Khối truyền và nhận số liệu qua kênh RF điểu khiển UAV (hình 4).

Hình 1. Đầu thu từ proton lắp đặ trên UAV

Hình 2. Khối thu thập số liệu lắp trên UAV