Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Hội thảo chuyên đề "Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp ứng phó"

28/12/2018 | 0
Sáng ngày 28 tháng 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo chuyên đề "Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp ứng phó". Hội thảo do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sáng ngày 28 tháng 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo chuyên đề "Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp ứng phó". Hội thảo do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

                                                    Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, triển khai nhiều giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đất này đã có sự phát triển rõ rệt, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhận định “Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất mẫn cảm với thay đổi của tự nhiên. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân”.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, TS. Trần Bình Trong - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ điều hành Hội thảo

Mục tiêu của Hội thảo là (1) Đánh giá được thực trạng hoạt động nghiên cứu, điều tra về lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long; (2) Đề xuất việc thực hiện điều tra, nghiên cứu tiếp theo để khoanh định các khu vực sụt lún, xác định tốc độ sụt lún và nguyên nhân gây ra sụt lún ở từng khu vực; (3) Đề xuất đầu mối tổng hợp, xử lý và công bố chính thức thông tin sụt lún và (4) Đề xuất xây dựng các kịch bản sụt lún và giải pháp ứng phó (theo lộ trình).

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tin tưởng rằng kết quả của Hội thảo lần này sẽ góp phần tổng kết, đánh giá thực trạng nghiên cứu, điều tra về lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long và kết quả đã đạt được nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để định hướng, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra mới, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan, cũng như với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và quốc tế liên quan.                                                                                 Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo trình bày 09 báo cáo tham luận của các đại diện từ các đơn vị thuộc Bộ. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các vấn đề đánh giá thực trạng về sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp, định hướng trong giai đoạn tới. Đồng thời, cũng đưa ra những vấn đề tồn tại, khó khăn trong quá trình nghiên cứu, điều tra, từ đó thảo luận về các tháo gỡ, cũng như cách thức phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long.

    Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo tham luận tại Hội thảo

Sau khi nghe các bài tham luận và thảo luận từ các đại biểu, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhận định như sau “Các nghiên cứu, điều tra đã và đang thực hiện bước đầu đã cung cấp các số liệu về các vùng đang sụt lún, tốc độ sụt lún và một số  nguyên nhân gây ra sụt lún trên phạm vi của đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời chúng ta cũng thấy được sự cần thiết, tính cấp bách của việc phải có chương trình nghiên cứu, điều tra (đề tài/dự án/đề án) nhằm đưa ra được các kết luận chính xác, đủ mức chi tiết về thực trạng sụt lún, tốc độ sụt lún và nguyên nhân gây ra sụt lún tại từng khu vực của đòng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tại các đô thị lớn; trên cơ sở đó, có thể dự báo về diễn biến sụt lún đối với từng khu vực theo các kịch bản khác nhau, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp”.

                                                                                Toàn thể đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng mong muốn thông qua Hội thảo, tập hợp được lực lượng các nhà khoa học, các tổ chức trong nước và nước ngoài để phối hợp cùng nhau đề xuất, xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra, quan trắc lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Đồng thời, giao Vụ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài Bộ để tổng hợp, xử lý và xây dựng Báo cáo: “Thực trạng sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp ứng phó” để trình Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng biểu dương Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ đã phối hợp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo.

 


Các tin liên quan