Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Hội thảo khoa học giới thiệu “Kết quả nghiên cứu nổi bật của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường" - Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2019.

19/05/2019 | 0
Chiều ngày 17/5, tại Hội trường Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2019” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

Hội thảo khoa học giới thiệu “Kết quả nghiên cứu nổi bật của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường" - Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2019. 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tới dự và chủ trì Hội thảo. Đồng chủ trì Hội thảo có Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Bình Trọng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Nguyễn Văn Thắng. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đại diện các các tổ chức, Viện nghiên cứu.

Thứ trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trường Võ Tuấn Nhân cho biết, Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 hàng năm không chỉ nhằm tôn vinh đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ mà còn là cơ hội để chính các nhà khoa học trình diễn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phổ biến nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân nhân quan tâm đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; động viên,khích lệ và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đặc biêt là các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, thế hệ tương lai của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Và Chủ đề ngày khoa học và công nghệ năm 2019 là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” đã thể hiện vai trò, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ đối với sự phát triển của đất nước.

Để hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình Hội thảo khoa học “Kết quả nghiên cứu nổi bật của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2019” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”. Hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, thông tin về các thành tựu nghiên cứu nổi bật, có đóng góp thiết thực trong xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường, giới thiệu về năng lực, tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chúc mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại các tổ chức khoa học và công nghệ; các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm và giải pháp khoa học và công nghệ hữu ích, góp phần to lớn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đồng thời mong rằng cộng đồng khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo vào sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà nói chung và của ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.

“Tôi tin tưởng rằng các kết quả khoa học và công nghệ đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, với đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tâm huyết và tài năng sẽ là cơ sở vững chắc để Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thành công nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, ngày 28/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2086/QĐ-BTNMT về Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ và Kết quả xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ lần thứ nhất sẽ được công nhận, trao tặng và vinh danh trong Tuần lễ khoa học và công nghệ năm 2020. Nhân dịp này, Thứ trưởng kêu gọi cộng đồng khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường tích cực chủ động, đóng góp nhiều chương trình đỉnh cao với tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần kiến tạo tương lai.

Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo tại Hội thảo

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ. Đây là một trong những văn bản quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, với việc đổi mới toàn diện trên cơ sở tích hợp Công nghệ 4.0 trong quản lý khoa học và công nghệ như thay đổi quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ bước đề xuất, nộp hồ sơ tuyển chọn... đến nghiệm thu, đánh giá sản phẩm, đăng ký kết quả, ứng dụng sản phẩm với sự hỗ trợ của công nghệ phần mềm trực tuyến thực hiện trên trang thông tin điện tử; thực hiện việc họp hội đồng trực tuyến khi các thành viên hội đồng không thể tham gia trực tiếp; phân cấp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp Bộ, cấp cơ sở và thường xuyên theo chức năng)...

Hoạt động khoa học và công nghệ trong tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn vừa qua cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; hình thành hệ thống lý luận khoa học phục vụ cho việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Trong công tác tiêu chuẩn - quy chuẩn, đo lường, chất lượng, việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kĩ thuật của từng lĩnh vực trong Bộ; đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu quản lý của Bộ, yêu cầu phục vụ đối với xã hội, đặc biệt đáp ứng yêu cầu xã hội hóa dịch vụ công đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường.

Trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu để xác định các phương pháp và cách tính toán các chỉ số xếp hạng về tài nguyên và môi trường trong bộ chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) và đề xuất các giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống kịp thời về tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hoạt động sở hữu trí tuệ; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế; tăng cường thông tin và thống kê khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức và thành quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường tới các cơ quan quản lý và các địa phương; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các ngành lĩnh vực và hướng công nghệ ưu tiên.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu khoa học của các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu và trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng chia sẻ về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, thông tin về các thành tựu nghiên cứu nổi bật, có đóng góp thiết thực trong xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Một số nội dung nổi bật như: Ứng dụng thành tựu cách mạng 4.0 trong dự báo thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan: Cơ hội và thách thức; Nghiên cứu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng về tài nguyên và môi trường trong bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII) và đề xuất giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời về tài nguyên và môi trường trong Bộ chỉ số GII; Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây); Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống xuồng tự hành và phần mềm đo sâu hồi âm kết hợp phần mềm RTK-CORS phục vụ tự động hóa công tác thành lập bản đồ địa hình đáy sông, biển; Đánh giá hiện trạng phân bố dòng chảy trên lưu vực sông Mê Công; Cách mạng 4.0 phục vụ công tác đào tạo về quản lý tài nguyên và môi trường: Thực trạng và giải pháp; Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực biển trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao những chia sẻ về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, thông tin về các thành tựu nghiên cứu nổi bật của các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hội thảo này đã có đóng góp thiết thực trong xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Theo Vụ trưởng Trần Bình Trọng, dự kiến, kết quả xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được công nhận, trao tặng và vinh danh trong Tuần lễ Khoa học và Công nghệ năm 2020. Vì vậy thông qua Hội thảo này, ông Trần Bình Trọng mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu tâm huyết và tài năng, sáng tạo nhằm tạo ra nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ hiệu quả, hữu ích, phát triển các sản phẩm và giải pháp khoa học và công nghệ hữu ích, góp phần to lớn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

 

 

CTTĐT


Các tin liên quan