Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu"

18/12/2018 | 0
Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Đây là Hội thảo do Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế đồng tổ chức, nhằm phát huy vai trò hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, tạo cơ hội cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các chuyên gia trong nước có thể trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, ứng dụng mới của viễn thám trong giám sát taì nguyên nước với các chuyên gia quốc tế đến từ Pháp thuộc Tập đoàn CLS thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Pháp. Đây là một trong những tổ chức có nhiều thành tựu mới về phát triển công nghệ vũ trụ và ứng dụng. Từ đó, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kết quả, kinh nghiệm nghiên cứu và hội nhập quốc tế hướng tới phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, là tiềm năng mở ra các cơ hội hợp tác giữa các bên.

                                                                    Các đại biểu tham gia Hội thảo

           Tham dự Hội thảo, có các tổ chức quốc tế tại Việt Nam: chuyên gia thuộc Tập đoàn CLS thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Pháp; đại diện Ngân hàng thế Giới world Bank; đại diện Đại sứ quán Pháp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Phạm Phú Bình, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nhận định rằng, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đặc biệt việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên nước đã và đang là một trong những công nghệ được ưu tiên trong nghiên cứu, đây là công nghệ mới và đã bước đầu đánh giá được thực trạng, từ đó đưa ra được những dự báo, tính toán về diễn biến chất lượng nguồn nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện nay.

                    Ông Phạm Phú Bình, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo có bốn bài báo cáo tham luận từ các chuyên gia đến từ Tập đoàn CLS thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Pháp; Cục Viễn thám Quốc gia; Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các bài báo cáo tập trung trình bày về ứng dụng công nghệ viễn thám trong đánh giá tài nguyên nước mặt; trong giám sát sụt lún; giám sát biến đổi lượng nước xuyên biên giới và theo dõi biến động nguồn nước và các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới.

Ông Olivier Germain, giám đốc điều hành, tập đoàn CLS báo cáo tham luận tại Hội thảo

              Ông Olivier Germain, Giám đốc điều hành, Tập đoàn CLS báo cáo tham luận tại Hội thảo

Hội thảo có sự quan tâm của các chuyên gia quốc tế, chuyên gia trong nước, đã thảo luận được các vấn đề trọng tâm về ứng dụng công nghệ viễn thám trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Từ đó, đề xuất được những hướng nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế và trong nước thuộc lĩnh vực viễn thám và tài nguyên nước.

Kết luận Hội thảo, Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ nhận định rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang có nhiều nỗ lực trong đổi mới quản lý KH&CN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kết quả, kinh nghiệm nghiên cứu và hội nhập quốc tế hướng tới phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Ông Trọng cũng cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng còn nhiều thách thức, khó khăn cho ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát, đánh giá tài nguyên mà môi trường, để trở thành công cụ hỗ trợ giúp cho việc ra các quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

                Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ điều hành và kết luận Hội thảo

Ông Trần Bình Trọng xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn CLS thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Pháp; đại diện Ngân hàng thế Giới world Bank; đại diện Đại sứ quán Pháp, trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, các chuyên gia các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có các đóng góp vào thành công của Hội thảo. Ông cũng tin tưởng rằng, trong giai đoạn tới sẽ có những nghiên cứu mới về ứng dụng công nghệ viễn thám trong các lĩnh vực chuyên sâu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tài liệu hội thảo được đăng tải tại địa chỉ http://tailieuhoinghi.monre.gov.vn

                                                                                                                                                    TTH.KHCN