Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Họp trực tuyến lấy ý kiến các đơn vị về hoàn thiện Khung chương trình KH&CN giai đoạn 2021-2025

30/09/2020 | 0
Sáng ngày 30 tháng 09 năm 2020, Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp trực tuyến lấy ý kiến các đơn vị về hoàn thiện Khung chương trình KH&CN giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ông Trần Bình Trọng thông báo những điểm đã chỉnh sửa dự thảo Khung chương trình theo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp ngày 22 tháng 8 năm 2020.

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ông Trần Bình Trọng điều hành cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các điểm cầu tại các Tổng cục, các Cục, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đơn vị phần lớn thống nhất với nội dung dự thảo Khung chương trình đã được sửa đổi.

Các chuyên gia có ý kiến đối với 06 Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 về việc mức độ cụ thể hóa các nội dung tại khung chương trình, đồng thời cần xem xét, rà soát và chỉnh sửa lại một số câu chữ cho chuẩn xác.

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường

Ông Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ông Trần Bình Trọng đã có ý kiến đối với các góp ý của các đơn vị, chuyên gia và thống nhất về nội dung dự thảo khung Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025, khẩn trương chỉnh sửa và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ được giao.