Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.07

04/05/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 8h30 ngày 08 tháng 04 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc”, mã số TNMT.2017.03.07. - Chủ chì: TS. Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc”.

Chủ nhiệm: KS. Kiều Trung Thủy.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Vật lý Đia chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thành viên tham gia chính: KS.Nguyễn Tử Ánh, KS.Nguyễn Tuấn Năm, KS. Hồ Hải, KS. Nguyễn Nguyên Vượng, KS.Đào Văn Dinh, KS Vũ Văn Danh, KS Vũ Tuấn Hùng, KS. Ngô Duy Đông, KS. Lê Ngọc Trình.

2. Mục tiêu đề tài: 

1.Chế tạo thiết bị đo từ sử dụng được cho máy bay không người lái (UAV).

2. Xây dựng quy trình kỹ thuật đo đạc, xử lý tài liệu phục vụ công tác điều tra cơ bản về địa chất và đánh giá khoáng sản vùng có địa hình phân cắt và các hải đảo Việt Nam.

3. Các nội dung nghiên cứu:

- Nội dung 1: Nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm.

- Nội dung 2: Chế tạo thiết bị và phần mềm.

- Nội dung 3: Áp dụng bay thử nghiệm.

- Nội dung 4: Đánh giá kết quả đo thử nghiệm.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Đầu thu từ proton, thiết bị ghi và kết nối truyền số liệu trường lắp trên UAV, Mag-UAV1;

2). Trạm đo biến thiên từ mặt đất;

3). Phần mềm thu thập, truyền số liệu tự động;

4). Phần mềm xử lý tài liệu từ UAV;

5). Hồ sơ kỹ thuật  và bản vẽ thiết kế máy;

6). Dự thảo Quy trình kỹ thuật đo đạc, xử lý tài liệu từ bằng UAV;

7). Báo cáo khảo sát từ hàng không bằng UAV trên vùng bay thử nghiệm;

8). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

9) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp (theo mẫu TT26) và sản phẩm theo kiến nghị của Hội đồng, phần kết luận, kiến nghị cần làm rõ những nội dung, sản phẩm đã làm được, những sản phẩm chưa đạt được (đầu đo Proton đặt trên UAV - chưa hoàn thành); so sánh với những thiết bị được áp dụng trên thế giới;

- Bổ sung bảng rà soát những yêu cầu nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm trong thuyết minh so sánh với kết quả thực hiện; lý giải về nguyên nhân nhiễu gặp phải của đầu đo Proton đối với UAV hiện tại;

- Làm rõ giải pháp công nghệ truyền dữ liệu của hệ thiết bị chế tạo với truyền dữ liệu của UAV; độ chính xác định vị tuyến đo;

- Biên tập, chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật trên bản lời và bản vẽ minh họa trong báo cáo;

2- Kết luận, kiến nghị trong báo cáo nên viết rõ ràng, ngắn gọn kết quả đạt được; kiến nghị xem xét đề nghị những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và các nhiệm vụ (dự án sản xuất thử nghiệm) để hoàn thiện kết qủa nghiên cứu.


Các tin liên quan