Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số TNMT.2021.02.08

27/05/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến họp nghiệm thu đề tài nêu trên vào 9h ngày 21 tháng 5 năm 2021.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ cho đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí và xác định các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam; Mã số TNMT.2021.02.08";

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

Thời gian dự kiến: 14 giờ 00 phút ngày 28/5/2021;

Địa chỉ phòng họp: Họp trực tuyến;

Đơn vị chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quốc Khánh.