Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

THÔNG BÁO: Họp Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo.

02/08/2021 | 0
Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất áp dụng công nghệ quan trắc liên tục một số đặc trưng động lực ven biển và diễn biến đường bờ, thử nghiệm cho bờ biển tỉnh Quảng Bình. Mã số: TNMT.2017.06.13. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Khắc Đoàn. Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo.

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất áp dụng công nghệ quan trắc liên tục một số đặc trưng động lực ven biển và diễn biến đường bờ, thử nghiệm cho bờ biển tỉnh Quảng Bình. Mã số: TNMT.2017.06.13.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Khắc Đoàn.

Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Thời gian dự kiến: Từ 14h 00 ngày 05/8/2021.

Hình thức họp: Họp trực tuyến qua mạng.

Trân trọng thông báo./.