Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ kết thuc năm 2020

25/08/2020 | 0
Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.03.04: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam.
  1. Tên đề tài: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam.
  2. Mã số: TNMT.2017.03.04
  3. Kinh phí: 1800 triệu đồng
  4. Thời gian thực hiện: 2017 - 2020
  5. Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
  6. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Đạt.
  7. Các thành viên Tham gia thực hiện chínhTS. Đỗ Quốc Bình, ThS Tạ Đình Tùng, ThS Trần Bá Duy, ThS Bùi Đình Công, KS. Bùi Xuân Khải, ThS. Nguyễn Thanh Bình, KS. Nguyễn Phú Lương, ThS. Nguyễn Văn Tình, TS. Nguyễn Văn Niệm, PGS.TS. Phạm Đức Lương.
  8. Thời gian, địa điểm dự kiến nghiệm thu: Thời gian: 14 giờ 00 ngày 27/8/2020, phòng 1010, nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường.