Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông tin bản quyền tác giả đối với sản phẩm được hình thành từ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: Phần mềm mô phỏng dòng chảy nguy hiểm do sóng Visisurf.

31/05/2020 | 0
Phần mềm được chứng nhận chủ sở hữu hình thành từ kết quả của Đề tài KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ cảnh báo dòng chảy nguy hiểm ven bờ tại các khu vực bãi biển Việt Nam; Áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò – Nghệ An. Chủ nhiệm: PGS.TS Phùng Đăng Hiếu - Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường". Lĩnh vực: Biển và Hải đảo (Đề tài đang thực hiện).

Tên phần mềm: Phần mềm mô phỏng dòng chảy nguy hiểm do sóng Visisurf. Loại hình: Chương trình máy tính. Chủ sở hữu, tác giả: Phùng Đăng Hiếu Số: 3437/2019/QTG do Cục Bản quyền tác giả cấp./.

 

 


Các tin liên quan