Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

THÔNG TIN HỌP HỘI ĐỒNG: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

29/09/2020 | 0
Tên công trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ - BTNMT ngày 22 tháng 05 năm 2020, 15h15 ngày 03 tháng 9 năm 2020 Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội đồng xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT lần thứ Nhất đối với Cụm công trình "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam".

Cụm công trình có tính khoa học và tính thực tiễn cao, đã được ứng dụng trong thực tế điều tra cơ bản đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong việc ứng phó với các tai biến địa chất nguy hiểm như trượt lở đất, lũ ống, lũ quét; giúp cho việc phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại đối với các dạng tai biến nêu trên tại các tỉnh miền núi của Việt Nam. Các sản phẩm ứng dụng công nghệ của cụm công trình đã được các tác giả chuyển giao tới các địa phương, kể cả tới cấp xã và các đơn vị liên quan khác, đặc biệt là Tổng cục Khí tượng-Thủy văn (Bộ TNMT) và Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),v.v…sử dụng, kịp thời phục vụ cho việc triển khai công tác thích ứng tai biến tự nhiên trên các vùng lãnh thổ và trên phạm vi cả nước. Kết quả nghiên cứu của Cụm công trình có chất lượng và đã được công bố tại nội dung 11 bài báo khoa học trên tạp chí/kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành uy tín ở trong nước và quốc tế. Cụm công trình có mức độ đóng góp xứng đáng đạt giải Giải thưởng KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá từng công trình của Cụm công trình nêu trên. Kết quả đánh gái của 8/8 t thành viên Hội đồng đề nghị tặng giải thưởng B, với số điểm trung bình: 91,5 (Chi tiết tại biên bản kiểm phiếu).

Căn cứ vào kết quả đánh giá và kiểm phiếu, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT ban hành kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT, Hội đồng

kiến nghị tặng Giải thưởng B cho công trình sau:

- Tên công trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam

- Tác giả công trình:Lê Quốc Hùng, Lưu Thanh Bình, Nguyễn Đức Hà, Nguyễn Thị Hải Vân, Nguyễn Hoàng Ninh, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Hồ Khánh, Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Minh Hiển, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thành Long, Trịnh Thành, Lê Minh Sơn, Lê Thị Châu Hà, Đặng Vũ Khắc, Phạm Vũ Luyến, Đặng Thanh Mai, Nguyễn Viết Tuân, Trần Văn Trọng, Nguyễn Huy Dương, Trịnh Xuân Hòa.