Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

05/07/2018 | 0
Ngày 03 tháng 07 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với đồng chí Hoàng Mạnh Cương - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2119/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Buổi trao Quyết định có sự tham dự của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ ông Trần Bình Trọng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ông Phạm Tân Tuyến; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính ông Nguyễn Xuân Trường; Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ông Phan Đình Tuấn cùng với các Lãnh đạo, Chuyên viên của các Vụ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch - Tài chính; Tổ chức cán bộ.

                                  Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng các Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã gửi lời chúc mừng đến đồng chí Hoàng Mạnh Cương, với kinh nghiệm lãnh đạo cũng như những đóng góp đối với ngành tài nguyên và môi trường, đồng chí hoàn toàn xứng đáng giữ vai trò mới là Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng cũng hy vọng, đồng chí Hoàng Mạnh Cương phát huy được vai trò với cương vị mới, giúp cho Vụ Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ với vai trò là cơ quan tham mưu, xây dựng các luận cứ khoa học cũng như thực tiễn, để có cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các chính sách, chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

                                                           Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời, Thứ trưởng cũng chúc mừng Lãnh đạo và tập thể Vụ Khoa học và Công nghệ được bổ sung thêm 01 đồng chí Lãnh đạo có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn sâu, giúp Vụ Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.Đồng thời, Thứ trưởng cũng chúc mừng Lãnh đạo và tập thể Vụ Khoa học và Công nghệ được bổ sung thêm 01 đồng chí Lãnh đạo có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn sâu, giúp Vụ Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

                                                 Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ chúc mừng tân Phó Vụ trưởng

                                         Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ ông Trần Bình Trọng phát biểu

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ ông Trần Bình Trọng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và các Lãnh đạo Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm, điều động đồng chí Hoàng Mạnh Cương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Vụ trưởng Trần Bình Trọng tin rằng, Phó Vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương sẽ phát huy tốt vai trò trong công tác mới, giúp Vụ Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt công việc Lãnh đạo Bộ giao.

                                                                     Đồng chí Hoàng Mạnh Cương phát biểu       

   Với vai trò mới là tân phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, ông Hoàng Mạnh Cương gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tín nhiệm, điều động, đây là bước ngoặt trong sự nghiệp công tác của đồng chí. Đồng chí Hoàng Mạnh Cương xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, phát huy được vị trí của mình, giúp Vụ Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, với vai trò là  đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cũng gửi lời chúc mừng đến đồng chí Hoàng Mạnh Cương với vai trò mới, đồng thời chúc mừng Vụ Khoa học và Công nghệ có thêm một đồng chí Lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm và chúc Vụ Khoa học và Công nghệ giai đoạn tới luôn hoàn thành tốt các công việc được Bộ giao.