Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhì

06/12/2020 | 0
Với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định số 281/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định số 281/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ 4, diễn ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Đồng chí TS Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đã vinh dự thay mặt tập thể cán bộ, công  chức Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và môi trường nhận Huân chương lao động hạng nhì do Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao tặng../ Tin bài: Thành Trung