Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

27/04/2020 | 0
Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Chiều ngày 27/04, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế (Vụ KHQT) đã có buổi làm việc trực tuyến với các đơn vị của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về công tác xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục.

 


Ảnh chụp màn hình buổi họp trực tuyến

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ KHQT Nguyễn Minh Trung cho biết, thực hiện hướng đẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có Công văn đề nghị và hướng dẫn chi tiết các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021, tuy nhiên tính đến ngày 25/4/2020, Vụ KHQT mới nhận được đề xuất nhiệm vụ mở mới 2021 của các đơn vị: Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (QLĐTB) (nhưng chưa thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn); Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam (cũng chưa thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn).

 Về phương hướng KHCN sắp tới, Tổng cục tập trung triển khai, thực hiện các nội dung: (i) Cụ thể các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý được đề cập tại Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; (ii) Triển khai các đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia liên quan đến triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW; đẩy nhanh xây dựng chương trình KHCN biển, trước mắt là cụm các đề tài đã được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng dự thảo Thuyết minh nhiệm vụ và Bộ TNMT đã có yêu cầu về giải quyết các vấn đề KH&CN cấp quốc gia thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Các nội dung chính gồm 8 nhiệm vụ mang tính định hướng nghiên cứu: (1) Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bản đồ tiềm năng năng lượng sóng, thủy triều biển Việt Nam tỷ lệ 1/500.000; (2) Phân vùng đặc trưng văn minh sinh thái biển Việt Nam gắn với công tác điều tra cơ bản tài nguyên môi trường phục vụ phát triển kinh tế biển Việt Nam; (3) Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí về ngưỡng chịu tải các khu vực quy hoạch nhận chìm vật, chất nạo vét trong vùng lãnh hải Việt Nam; (4) Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng atlats trường nhiệt muối và động lực biển đông định hướng điều tra cơ bản và quản lý môi trường biển; (5) Ứng dụng công nghệ địa tin học xác định dịch chuyển ngầm đới ven bờ phục vụ đánh giá xâm thực bờ biển, phục hồi môi trường biển ven bờ và đề xuất giải phát bảo vệ, phát triển bền vững vùng bờ biển Việt Nam; (6) Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ trong điều tra rác thải nhựa ở biển và xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam và các vùng phụ cận; (7) Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng khung dữ liệu địa chính biển 3D phục vụ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, môi trường biển Việt Nam; (8) Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bản đồ phông phóng xạ biển Việt Nam tỷ lệ 1/500.000.

 Căn cứ việc tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2020 đồng thời rà soát và chỉ ra những khó khăn vướng mắc và trên cơ sở các định hướng cụ thể KHCN trong thời gian tới, Tổng cục sẽ có kiến nghị, đề xuất cụ thể trình Bộ Kế hoạch KHCN năm 2021 trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam


Các tin liên quan