Tin Khoa học Công nghệ quốc tế

KỸ THUẬT CÂY TRỒNG CHỊU HẠN VỚI QUANG HỢP CAM TIẾT KIỆM NƯỚC

19/11/2020 | 0
ASPB vui mừng thông báo về việc công bố nghiên cứu đáng chú ý về điều tra các giải pháp thay thế tiết kiệm nước cho quá trình quang hợp trong môi trường ôn đới, có khả năng trở nên nóng hơn và khô hơn trong tương lai.

Hạn hán gây ra những vụ mất mùa lớn ở nhiều khu vực trên thế giới, và biến đổi khí hậu có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở các vùng ôn đới cũng như khô hạn. Trong công trình mới được công bố trên Tạp chí The Plant Cell, tiềm năng về kỹ thuật cây trồng chịu hạn thông qua việc giới thiệu chuyển hóa axit (CAM) đã được giới thiệu. Họ đã sử dụng một phương pháp mô hình toán học phức tạp để nghiên cứu tác động của việc đưa vào quá trình quang hợp CAM, được sử dụng bởi các thực vật có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện khô cằn, thành thực vật C3, có xu hướng chỉ phát triển mạnh ở những nơi có cường độ ánh sáng mặt trời và nhiệt độ vừa phải và có nước rất dồi dào.

Liệu CAM đầy đủ hoặc các phương pháp tiết kiệm nước thay thế có năng suất cao hơn ở những nơi thường trồng cây C3 không? Họ phát hiện ra rằng khả năng lưu trữ không bào trong lá là yếu tố chính hạn chế hiệu quả sử dụng nước trong quá trình CAM và các điều kiện môi trường định hình sự xuất hiện của các giai đoạn khác nhau của chu trình CAM.

Kết quả của họ không chỉ tiết lộ rằng tiềm năng tiết kiệm nước của quá trình quang hợp CAM phụ thuộc mạnh mẽ vào môi trường, với môi trường ban ngày quan trọng hơn ban đêm, mà cả các chế độ trao đổi chất thay thế, khác biệt với các chế độ của chu trình CAM diễn ra tự nhiên, có thể có lợi trong những điều kiện nhất định chẳng hạn như trong những ngày ngắn hơn với nhiệt độ thấp hơn. Công việc kịp thời này cung cấp những hiểu biết có giá trị sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho những thách thức của việc trồng cây lương thực trong môi trường ôn đới ngày càng nóng và khô.

 

Nguồn dịch và biên tập: https://scitechdaily.com/engineering-drought-resistant-crops-with-water-saving-cam-photosynthesis/

HAO