Tin Khoa học Công nghệ quốc tế

Sự thay đổi căn bản của phương tiện vận chuyển ở Châu Âu: Xem xét sự giảm phát thải cacbon của ngành giao thông vận tải vào năm 2040

16/10/2020 | 0
Tổ chức Climact và Viện Nghiên cứu NewClimate đã dự kiến một tương lai mà EU đặt mục tiêu không phát thải vào năm 2040 một cách hiệu quả cho lĩnh vực giao thông, trong một nghiên cứu do Greenpeace ủy quyền. Sự thay đổi căn bản cần phải diễn ra ngay bây giờ và trên mọi khía cạnh đối với sự di chuyển của người dân châu Âu trong vòng 20 năm - chứng kiến rằng lĩnh vực này chiếm hơn một phần tư lượng khí thải châu Âu (27%). Chúng tôi giới thiệu một lộ trình giảm phát thải khí cacbon, đưa ra các hạn chế của chính sách hiện tại và đề xuất các gói chính sách bắt buộc.

         Mặc dù không thể phủ nhận các biện pháp từ phía cung là cần thiết để giảm phát thải, nghiên cứu này minh họa cách các biện pháp giảm nhu cầu và các phương thức tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi bằng cách giảm quy mô triển khai công nghệ mới xuống mức thách thức nhưng hợp lý. Đại dịch Covid-19 toàn cầu đã kéo theo sự gián đoạn lan rộng bao gồm sự sụt giảm nghiêm trọng về nhu cầu di chuyển cũng như những thay đổi hoạt động toàn cầu như làm việc từ xa – việc mà trước đây chưa từng xảy ra.

        Cho đến nay, các chính sách nhằm cải thiện số lượng xe, chẳng hạn như tiêu chuẩn khí thải, chính sách  khuyến khích xe điện, là cốt lõi trong các phát triển chính sách của Châu Âu và Quốc gia Thành viên, có tác động rất lớn đến lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, kịch bản cho thấy để cải thiện tính khả thi kỹ thuật của việc chuyển đổi, các phương tiện vận tải hành khách không chỉ cần chuyển sang các phương tiện thay thế ít phát thải hơn, mà nhu cầu vận tải và sử dụng phương tiện cá nhân cũng cần phải giảm đáng kể.

        Chúng tôi nhận thấy rằng các chính sách nhằm tránh và giảm nhu cầu vận tải và chuyển sang các phương thức vận tải thân thiện với môi trường hơn đã ít được quan tâm và thiếu sự phối hợp ở cấp độ EU. Nhu cầu vận tải hành khách thấp hơn là chìa khóa vì điều này sẽ trực tiếp làm giảm các nỗ lực công nghệ cần thiết, cho cả nhu cầu điện trực tiếp và gián tiếp cũng như nhiên liệu điện tử trong vận tải hàng không.

          Sẽ cần có các giải pháp chính sách mới và sáng tạo vượt ra khỏi các chính sách hiện có, chẳng hạn như lệnh cấm bay thẳng các chuyến bay cự ly ngắn đến trung bình. Vận tải hành khách đường bộ và đường hàng không cần chuyển sang đường sắt, giao thông công cộng và vận tải phi cơ giới nếu có.

          Vận tải hàng hóa cần chuyển từ vận tải đường bộ sang đường sắt và đường thủy nội địa. Các chính sách phát triển cơ sở hạ tầng bền vững - đặc biệt là đường sắt - cần được mở rộng đáng kể, và vận tải hàng hóa đa phương thức cần được khuyến khích chủ động hơn.

            Cần phải đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng giao thông để có thể chuyển đổi sang phương thức di chuyển không phát thải. Điều này đặc biệt phù hợp vì các quyết định ngày nay về đầu tư theo định hướng các giải pháp vận tải trung và dài hạn (hậu cần vận chuyển hàng hóa, đường sắt, đội xe buýt, v.v.) sẽ định hình tương lai của ngành vận tải châu Âu.