Tin Khoa học Công nghệ quốc tế

Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành đánh bắt cá nhiệt đới có ảnh hưởng toàn cầu

03/09/2020 | 0
Biến đổi khí hậu đang đe dọa các đại dương và ngành đánh bắt cá nhiệt đới, tác động đến sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế và cộng đồng địa phương lẫn các khu vực bên ngoài thông qua cơ chế “telecoupling” - liên kết từ xa giữa các hệ thống tự nhiên - con người như buôn bán hải sản và đánh bắt xa bờ, theo một đánh giá khoa học của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học British Columbia.

Biến đổi khí hậu đang đe dọa các đại dương và ngành đánh bắt cá nhiệt đới, tác động đến sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế và cộng đồng địa phương lẫn các khu vực bên ngoài thông qua cơ chế “telecoupling” - liên kết từ xa giữa các hệ thống tự nhiên - con người như buôn bán hải sản và đánh bắt xa bờ, theo một đánh giá khoa học của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học British Columbia.

Hải sản là mặt hàng thực phẩm giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, trong đó đánh bắt cá biển nhiệt đới chiếm hơn 50% sản lượng đánh bắt toàn cầu, trung bình hàng năm 96 tỷ USD. Các bằng chứng khoa học hiện có đều cho thấy sinh cảnh biển, nguồn cá và nghề cá ở vùng nhiệt đới dễ tổn thương nhất vì những thay đổi của đại dương liên quan đến biến đổi khí hậu.

Thông qua telecoupling, hay những liên kết giữa các hệ thống tự nhiên-con người cách xa, tác động của biến đổi khí hậu sẽ lan truyền từ vùng nhiệt đới sang các các vùng ngoài nhiệt đới khác trên toàn cầu theo nhiều tầng lớp.

Thông qua sự tương tác giữa đánh bắt cá ở vùng nhiệt đới và các vùng liên kết ở xa, như đánh bắt xa bờ, chuỗi cung ứng thủy sản quốc tế, nguồn lợi thủy sản xuyên biên giới và vấn đề quản trị của chúng, lợi ích từ nghề cá nhiệt đới sẽ lan tỏa đến những người sống ở vùng ngoài nhiệt đới. Các dòng lợi ích này có thể bao gồm lương thực, sinh kế hay những khoản thu của chính phủ. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nghề cá nhiệt đới cũng sẽ khiến các vùng bên ngoài phải chịu những hậu quả tiêu cực do biến đổi khí hậu ở các vùng nhiệt đới, ảnh hưởng đến lợi nhuận và việc làm trong ngành chế biến cá của vùng bên ngoài .

Ví dụ ở một số lãnh thổ và quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương như Palau và quần đảo Solomon, sản lượng khai thác loài cá ngừ vằn và cá ngừ vây vàng có thể giảm từ 10 đến 40% vào năm 2050, trong khi đó ở Kiribati và quần đảo Cook lại tăng từ 15 đến 20%. Tương tự, có dự báo cho rằng thay đổi liên quan đến khí hậu dự kiến sẽ làm giảm khoảng 20% giá trị sản lượng đánh bắt cá ở châu Phi vào năm 2050, cũng như giảm 50% việc làm liên quan.

Do mối liên hệ chặt chẽ giữa các vùng nhiệt đới và các quốc gia ngoài nhiệt đới thông qua thương mại và đánh bắt xa bờ, việc giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu ở vùng nhiệt đới sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới. Đây cũng là một lý do để các nước cần hỗ trợ nỗ lực giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước nhiệt đới.

Lược dịch và biên tập từ: https://oceans.ubc.ca/2020/08/06/tropicalfisheries/

N.T.D