Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Bộ TN&MT triển khai Giải thưởng KH&CN thanh niên Quả Cầu Vàng 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

18/09/2021 | 0

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Công văn số 7760-CV/TWĐTN-KHCN ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng KH&CN Quả Cầu Vàng năm 2021.

Bộ đã có Công văn số 5245/BTNMT-KHCN ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai Giải thưởng KH&CN thanh niên Quả Cầu Vàng 2021.

Bộ TN&MT thông báo để các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn KH&CN Quả Cầu Vàng năm 2021.

Hồ sơ đăng ký đề nghị phối hợp với Vụ KH&CN, Văn phòng Đoàn TNCSHCM Bộ để hướng dẫn đăng ký với Trung ương Đoàn TNCSHCM theo quy định./.