Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Bền vững Đồng Bằng Sông Cửu Long

16/11/2021 | 0

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Bền vững Đồng Bắng Sông Cửu Long được liên minh các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức thường niên kể từ năm 2019, nhằm tới việc xây dựng một diễn đàn chung cho các liên hiệp cấp tỉnh, các hội nghề nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc VUSTA. Diễn đàn cũng cho phép một số lượng lớn các bên liên quan cùng chia sẻ quan tâm chung về các chính sách, chiến lược, chương trình và dự án về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long; cũng như vận động và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ dựa vào cộng đồng trong phát triển sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. 

Năm nay, VUSTA phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Trung tâm Phát triển sáng tạo Xanh tổ chức Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2021 với chủ đề "Thúc đẩy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương".  

Diễn đàn đã được tổ chức Tại Khách sạn Fortuna bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến  tại Hà Nội - 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ trì phát biểu khai mạc là TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA; Ngài Giorgio Aliberti - Đại sự EU tại Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch đầu tư.  

Diễn đàn còn có sự tham gia của đại diện các bộ, ban ngành, các nhà khoa học. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường là TS. Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. 

Chương trình tổ chức gồm 3 phiên. Phiên 1 với nội dung "Đồng bằng sông Cửu Long: Dịnh hướng quy hoạch - Cơ hội cho sự Thịnh vượng và Phát triển bền vững"; Phiên 2 với nội dung "Thúc đẩy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Đồng bằng Sông Cửu Long; Phiên 3 với nội dung "Kế hoạch cho thời gian tới - Hợp tác và Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long".