Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Họp tổ soạn thảo xây dựng dự thảo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải theo định hướng hội nhập quốc tế

01/05/2020 | 0
Ngày 17/4/2020, Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải theo định hướng hội nhập quốc tế tiến hành họp xem xét Dự thảo và tham vấn ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện dự thảo.
Thành phần: Các thành viên Tổ soạn thảo, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế; Các chuyên gia, các nhà khoa học.
Link phòng họp trực tuyến:  https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/VuQLCT.