Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2021 lĩnh vực Biển và Hải đảo, mã số TNMT.2018.06.14. Chủ nhiệm: TS Phạm Văn Hiếu

20/11/2021 | 0
Tên đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của hoạt động nhận chìm đến môi trường biển và đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu”. Mã số: TNMT.2018.06.14.

Tên đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của hoạt động nhận chìm đến môi trường biển và đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu”.

Mã số: TNMT.2018.06.14.

Lĩnh vực: Biển và Hải đảo.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Hiếu.

Thời gian: Từ 13h 30 phút ngày 20/11/2021.

Chủ trì: ThS Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình thức: Họp trực tuyến.

Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu được cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của dự án nhận chìm đến môi trường biển; - Xây dựng được Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nhận chìm trên vùng biển Việt Nam; - Góp phần xây dựng và ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam.